​Professionel arkitekt rådgiver  |  Rådgivning og Vejledning især i solceller & bygningsrenovering  |  18 års erfaring​

Kontakt os på: 40 32 78 82

Solarplan, til fremme af GRØN energi i byggeri

Solarplan er en rådgivningsvirksomhed, der rådgiver boligforeninger, AB- / EF-foreninger, erhvervsvirksomheder, kommuner mv vedrørende installering af bl.a. solcelleanlæg såvel ud fra arkitektoniske som installationsmæssige betragtninger. Vi gennemfører sager fra den spæde idé til den endelige installation. Undervejs har processen gennemløbet projekt-udvikling, projektering, tilbudsindhentning og realisering for at afslutte med aflevering af det færdige anlæg/byggeri. Projekter kan omfatte etablering af solcelleanlæg eller være en del af en større bygningsrenovering hhv nybyggeri, som inkluderer etablering af solcelleanlæg.

Solarplan har gennem årene været involveret i en lang række projekter omfattende udvikling og etablering af solcelleanlæg hhv integrering af solcelleanlæg med støtte fra bl.a. Energistyrelsen og EU. Solarplan har tillige været involveret i udviklingsprocessen omkring farvede solcellepaneler, især knyttet til integrering i tagflader med røde teglsten. Specifikt har Solarplan stået for etablering af det første tag med røde solcellepaneler i København NV med støtte fra Københavns Kommune.

Hvornår skal der investeres

Solcelleanlæg kan til enhver tid etableres på og ved bygninger, men den såvel teknisk som økonomisk bedste løsning opstår, når solcelleetableringen sker i forbindelse med bygnings-renovering eller naturligvis ved nybyggeri. Dels opnås den mest hensigtsmæssige integrering af solcelleanlægget og dels bidrager en sådan proces til et optimalt økonomisk resultat for bygherren.

Den grønne profil

Den grønne profil er vigtig i klimasammenhæng men også som del af forureningsbekæmpelsen. I virkeligheden er det den samme proces: et renere og sundere miljø.

Ved at udnytte de umiddelbart tilgængelige naturlige resurser, sol og vind, i driften af ejendomme etablerer man samtidig et engagement i driften og styringen af ejendommen, som i sidste ende også leverer et økonomisk gunstigt resultat. Og forhåbentligt tillige en funktionel og smuk ejendom.

Til fremme af den grønne omstilling

Vi arbejde for bygherren bredt og grundigt

Skriv dine ønsker og vi melder tilbage

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Dexter Gordons Vej 59      •      2450 København SV   •      40 32 78 82