​Professionel arkitekt rådgiver  |  Rådgivning og Vejledning især i solceller & bygningsrenovering  |  18 års erfaring​

Kontakt os på: 40 32 78 82

Aktuelt

Bygningsrenovering og solcelleanlæg​

Bygningsrenovering og især renovering af tage vil ofte lede tanken hen på etablering af solcelleanlæg, da netop tagrenovering er en nærliggende mulighed for solceller. Facader kan også spilde en rolle i forbindelse med solceller. At producere en del af sit eget energibehov via solceller er både fremtidsrettet og Co2 -besparende.

Solceller og el- forbrug

Solcellestrømmen produceres, når solen skinner, men det er ikke givet, at strømforbruget hos brugerne samtidig er højt på netop det tidspunkt. I så fald må strømmen sendes til det offentlige net. Det får man en betaling for, men den er ikke høj, se Nettoafregning nedenfor. Det vil derfor i forbindelsen med etablering af solcelleanlæg være en god idé at tænke over denne problemstilling og evt. foretage ændringer i den sædvanlige adfærd. Det vil altid være en fordel at begrænse salget til nettet, og selv bruge så meget som overhovedet muligt. Man skal således indrette sin adfærd samt tænke i automatisering og brugerforhold, som kan støtte, at strømmen forbruges når solen skinner.

Nettoafregning

Der har igennem de seneste 5 år været talt en del om Nettoafregning, en tilskudsordning, som er etableret fra politisk hold vedrørende betaling for den strøm, der sendes på nettet. Den til nettet solgte strøm afregnes til en pris, der ligger noget over markedsprisen, men kun i tilfælde af deltagelse i puljeordning vedrørende Nettoafregning. Efter 31. maj 2016 er der ingen puljeordning. Det er sandsynligt, at der kommer en pulje til efteråret 2016. Får man andel i denne vil afregningsprisen være 88 øre pr kWh mod aktuelt 32 øre på markedet. Markedsprisen svinger. Kommen man med i puljeordning vil den opnåede betaling for de kWh, der sendes på nettet være f.eks. 88 øre pr kWh i 10 år. Men når man køber strøm tilbage fra nettet er det til den normale tarif ca kr. 2.10

​PSO afgift

Der er noget som tyder på, at der i den nærmeste tid vil blive indgået aftale om en nedsættelse hhv. fjernelse af PSO-afgiften, som medfører op til 30 øre nedskrivning af kWh prisen til ca. kr. 1,80. Det giver et


plus i regnskabet i forhold til den nugældende ordning, hvilket det naturligvis vil gøre både med og uden puljeordning. Men det kan måske betyde, at der ikke fremover bliver etableret puljeordninger som vi kender det.

Virtuel nettoafregning

Den virtuelle nettoafregning har som andre lignende ordningen været på vej et par år, men er fortsat, juni 2016, ikke tiltrådt af parterne, dvs. Energinet.DK og Energistyrelsen, og får derfor heller ikke effekt for forsyningsselskaberne, herunder Dong Energy, SEAS- NVE, Energi Midt med flere. Når ordningen vedtages vil den være en stor hjælp for boligbebyggelser, der er organiseret i form af parkbebyggelser. Det skyldes, at el- forsyningsnettet ofte er organiseret på en tilsvarende spredt måde. Det virtuelle består i, at denne spredning samles virtuelt i modsætning til en dyr fysisk samling.

​Bimålere

Udskiftning af alle forbrugsmålere til bimålere kan være en god idé i samlede bygningsformer som f.eks. etageejendomme i større blokke, karréer og lignende. Det er altså i bygningsformer, hvor el – forsynings-systemet er samlet og koncentreret.

Den umiddelbare fordel ved at overgå fra hovedmålere ved alle forbrugssteder til bimålere er, at man sparer at betale abonnement for alle disse målere. Denne besparelse har tidligere vist sig at kunne finansiere etableringen af bimålere over en kort tidshorisont. Inden 2020 skal alle el – målere i landet være skiftet til timebaserede og fjernaflæste målere. Det forventes at abonnementsprisen stiger i samme forbindelse. Etablering af bimålere fordrer enstemmighed blandt beboerne i ejendommen.​

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Dexter Gordons Vej 59      •      2450 København SV   •      40 32 78 82