​Professionel arkitekt rådgiver  |  Rådgivning og Vejledning især i solceller & bygningsrenovering  |  18 års erfaring​

Kontakt os på: 40 32 78 82

Om vedvarende energianlæg hos Solarplan

Solarplan er etableret for at fremme indsatsen for VE-anlæg (vedvarende energianlæg) i byggeriet

Vor indsats drejer sig om at sikre det størst mulige bidrag fra vedvarende energikilder i såvel renoverings- som nye byggerier.

Solarplan er etableret i 1999, de første mange år under navnet Solarvent, men vort arbejdsområde er gennem tiden udvidet til bredt funderede arkitekt- og ingeniør- ydelser, baseret på tilsvarende bredtfavnende byggesager med hovedvægten på VE-energi og resursebevidsthed.

Det er Solarplans ønske at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af byggeriet i bæredygtig retning med et fremtidsholdbart energi- og resurse forbrug.

Solarplan er et rådgivningsfirma der producerer idéer, projekterer løsninger og rådgiver bygherrer mht. gennemførelse og styring. Solarplan arbejder som oftest sammen med andre rådgivningsfirmaer for at sikre de bedst mulige løsninger.​​

Rådgiver om alle typer vedvarende energianlæg

Hos Solarplan er det vores klare hovedkompetence at integrere løsninger med vedvarende energianlæg i enten eksisterende eller nyt byggeri. Vi har gennemført en lang række projekter, især mange hvor solceller har været centrale for bæredygtigheden.

Desuden har vi arbejdet med kombinationer af ventilationsløsninger og varmegenvinding, solfangere og solvægge til at producere forvarmet luft til ventilation.

Vi rådgiver både boligforeninger, andelsforeninger, kommuner samt regioner og har indarbejdet solcelleanlæg i projekter vedrørende beboelsesejendomme, skoler, kulturhuse, idrætsanlæg samt DSB-stationer.

Endvidere deltager Solarplan i flere nationale og internationale støtte- og fremme- programmer for anvendelse og udnyttelse af klimavenlige løsninger i forbindelse med byggeri samt generel udvikling af miljøvenligt byggeri.

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Dexter Gordons Vej 59      •      2450 København SV   •      40 32 78 82