Solarplan

Solarplan har siden oprettelsen i 1999, arbejdet med vedvarende energi (VE-anlæg) i forbindelse med byggeri.

Vor indsats drejer sig om at sikre det størst mulige bidrag fra vedvarende energikilder i såvel renoverings- som nye byggerier. I et rent solcelleprojekt drejer det sig naturligvis om at forsyne ejendommen med egenproduceret strøm. Men vi har også arbejdet med større ombygninger og renoveringer af bygninger, hvori har indgået solceller, solfangere, lavenergi forbrugende ventilationsanlæg samt udnyttelse af regnvand til vaskeri.

Solarplan vil meget gerne bidrage med grønne løsninger i byggeriet, integreret ud fra fagligt kvalificerede parametre i såvel arkitektonisk som teknisk henseende.

Solarplan er et rådgivningsfirma der producerer idéer, projekterer løsninger, rådgiver bygherrer samt styrer gennemførelsesprocessen frem til aflevering af det færdige byggeri og endeligt byggeregnskab.

Solarplan indgår i flere sager som delrådgiver i samarbejde med andre rådgivningsfirmaer, samt udfører sager med underrådgivere tilknyttede. 


Vi har gennemført projekter vedr. beboelsesejendomme, offentlige forvaltningsbygninger, skoler, idrætsanlæg, DSB-stationer samt erhvervsbygninger.

Solarplan deltager i flere nationale og internationale støtte- og fremme- programmer for anvendelse og udnyttelse af klimavenlige løsninger i forbindelse med byggeri samt generel udvikling af miljøvenligt byggeri.

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Dexter Gordons Vej 59      •      2450 København SV   •      40 32 78 82​       •   ​solarvent@solarplan.dk