Sådan arbejder vi med solcelletag

Ønsker du at få et solcelletag? Så kan vi hos Solarplan hjælpe dig.

Solarplan starter en sag ved at tale med ejeren af en aktuel ejendom om mulighederne for at etablere et solcelletag på eller i ejendommen. Vi kommer altså ud til en besigtigelse og et møde, hvor vi kan snakke sammen, og dette gennemføres naturligvis uden beregning. Vi kommer ud til kunder på Frederiksberg i København samt på det resterende af Sjælland.

På baggrund af den besigtigelse, vi laver, kan vi vurdere omfanget af det efterfølgende behov for undersøgelser og skitseforslag samt det videre forløb. Når vi kender omfanget, begynder vi at nærme os hen imod det endelige projekt, som kan være et større bygningsrenoverings projekt eller et rent solcelleprojekt.

Vi påtager os alt praktisk ved dit solcelletag

Som basis for det kommende byggeri af solcelletag udarbejdes et projekt, der ansøges myndigheder og projektet udbydes til en række leverandører og entreprenører, som vil være egnede til at realisere det kommende byggeri. Efter valg af entreprenør styrer Solarplan det samlede byggeri frem til den endelige aflevering.

Solarplan har et bredt kendskab til byggebranchen og ikke mindst til solcellebranchen. Det er altid en fordel at udbyde de byggeaktiviteter, som man som bygherre gerne vil have gennemført. Det gælder også, selvom projektet alene drejer sig om et solcelletag. Under alle omstændigheder opnås det mest optimale resultat ved at etablere solcelleanlæg i forbindelse med renovering af tage - men det er ikke en betingelse.

Solceller og økonomi

Etablering af et solcelletag vil først og fremmest være sat i gang af ønsket om selv at bidrage til energiforsyningen, et engagement i den grønne udvikling og dermed til dækning af dele af det løbende energiforbrug.

På ovenstående måde skabes et indtægtsgrundlag, da noget af den energi (strøm), som ellers skulle have været købt gennem et el-selskab, nu produceres på egen ejendom. Egenproduktionen er fritaget for afgifter af forskellig art (se nettoafregning).​

Desuden medfører dette en reduktion af ejendommens CO2-emission. Det tjente skal naturligvis også dække afskrivningen på det etablerede solcelletag. Samlet set opnås den mest optimale økonomi via et gennemarbejdet projekt, som er efterfulgt af en bred tilbudsindhentning for derigennem at udfordre markedet og sikre de bedste løsninger til de bedste priser.

I den samlede økonomi indgår naturligvis også balancen mellem forbrug og investeringsomfang samt ejendommens driftsforhold.

Kontakt os for at høre mere om et solcelletag

Er du interesseret i at høre mere? Eller ønsker du en pris på et solcelletag eller energirenovering? Så kontakt os i dag. Vi står klar til at rådgive dig omkring solcelletag og udarbejder gerne et godt tilbud til dig.


Ring på telefon 40 32 78 82 eller send en e-mail til solarvent@solarplan.dk, så vender vi tilbage til dig.

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Hvidtjørnen 56     •      2791 Dragør   •      40 32 78 82​       •   ​solarvent@solarplan.dk