​Professionel arkitekt rådgiver  |  Rådgivning og Vejledning især i solceller & bygningsrenovering  |  18 års erfaring​

Kontakt os på: 40 32 78 82

Hvordan vi arbejder

Solarplan starter en sag ved at tale med ejeren af en aktuel ejendom om mulighederne for at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg på eller i ejendommen. Det fordrer en besigtigelse og et møde, som gennemføres uden beregning.

På den baggrund vurderes omfanget af det efterfølgende behov for undersøgelser og skitseforslag samt det videre forløb.

Omfanget af det samlede projekt, som måtte blive resultatet af de indledende sonderinger, udvikles videre hen mod det endelige projekt, et større renoveringsprojekt eller et rent solcelleprojekt, afhængig af de konkrete forhold.

Som basis for det kommende byggeri udarbejdes projekt, ansøges myndigheder og udbydes til en række leverandører og entreprenører, som vil være egnede til at realisere det kommende byggeri.

Efter valg af entreprenør styrer Solarplan det samlede byggeri frem til endelig aflevering.

Solarplan har et bredt kendskab til byggebranchen og ikke mindst til solcellebranchen. Det er altid en fordel at udbyde de byggeaktiviteter, som man som bygherre gerne vil have gennemført. Det gælder også selv om projektet alene drejer sig om solcelleanlæg.

Under alle omstændigheder opnås det mest optimale resultat ved at etablere solcelleanlæg i forbindelse med renovering af tage. Men det er ikke en betingelse.

Solceller og økonomi

Etablering af solcelleanlæg vil først og fremmest være foranlediget af ønsket om selv at bidrage til energiforsyningen, et engagement i den grønne udvikling, og dermed til dækning af dele af det løbende energiforbrug.

Herved skabes et indtægtsgrundlag, da noget af den energi (strøm) som ellers skulle have været købt gennem et el-selskab, nu produceres på egen ejendom. Egenproduktionen er fritaget for afgifter af forskellig art, se Nettoafregning.

Samtidig medfører dette en reduktion af ejendommens CO2 emission. Det tjente skal naturligvis også dække afskrivningen på det etablerede solcelleanlæg. Den samlede set mest optimale økonomi opnås via et gennemarbejdet projekt efterfulgt af en bred tilbudsindhentning, for derigennem at udfordre markedet og sikre de bedste løsninger og de bedste priser.

I den samlede økonomi indgår naturligvis også balancen mellem forbrug og investeringsomfang samt ejendommens driftsforhold.

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Dexter Gordons Vej 59      •      2450 København SV   •      40 32 78 82